Zelfdicht

 

 

Joop Hagen -voorheen tevens bekend onder het pseudoniem Johan de Geest- presenteert in zijn bundels een variatie aan dichtstijlen, waarbij zijn beschouwingen blijk geven van een kleurrijk, zij het soms wat vertekend wereldbeeld.

Zovelen zijn een open boek
dat maakt het leven lichter
van aard ben ik gesloten
in wezen ben ik dichter.

uit de bundel Schaduwvuur
©2019 Joop Hagen

 

 

De eerste dichterlijke kriebels dienden zich aan tijdens mijn latere puberjaren -om vervolgens te worden verdrongen door de meer prozaïsche zaken des levens. Het verschijnsel komt u ongetwijfeld bekend voor.
Enige jaren geleden ontstond alsnog de behoefte mijn rusteloze geest te ordenen. Het leven wenste beschreven te worden en ik dacht terug aan mijn verzinsels van veertig jaar eerder. Slechts twee werkjes stonden mij nog vaag voor de geest, maar die bleken voldoende om mijn weg weer te vinden.
Het resultaat heb ik vastgelegd in de poëziebundels Alle toonaarden en Schaduwvuur, alsmede de haiku selectie Vage Beelden.